Ma 2018. December 11.,
Árpád napja van
Itt elolvashatsz mindent, amit a Szent László Katolikus Szakkollégiumról röviden tudni érdemes.

Bemutatkozunk
Kik vagyunk, mi a célunk, küldetésünk?

Hol vagyunk?
Hol található a kollégium? Távolságok, térkép

Kollégiumi díjak
Itt tájékozódhatsz a szakkollégisták által fizetendő aktuális térítési díjakról

 

Szakkollégiumi tagság megújítása (Belső felvételi)

2018 May 3 (Thursday)

Intézményünk Felvételi Szabályzatát figyelembe véve a szakkollégiumi tagság meghosszabbításáról belső felvételi eljárásban határozunk.

Jelentkezési határidő, beszámoló

Azon hallgatók, akik szeretnék meghosszabbítani tagságukat, 2018. június 1-ig adhatják be beszámolójukat a most befejeződő tanévben végzett tanulmányi munkájukról, szakkollégiumi tevékenységükről. A beszámoló beadása jelenti egyben a jelentkezést a 2018-19-es tanév I. félévre.

A beszámolót elektronikus úton, az sztlkk@sztlkk.hu email-címre kérjük elküldeni doc, docx, vagy pdf formátumban. A tárgy mező tartalma: „jelentkezés #Név” legyen!
A beszámoló (így egyben a jelentkezés) akkor tekinthető beérkezettnek, ha arra a megerősítő válasz-emailt megkapják.

Kötelező tartalmi elemei a következők:

  • név, születési hely, idő, állandó lakcím, és az esetleges változások az egyéb személyi adatokban,
  • szakkollégiumi tagság kezdete, tanulmányok befejezésének várható időpontja,
  • egyetemi kar, szak, teljesített aktív félévek száma, utolsó két félévben szerzett kreditpontok száma,
  • egyetemi tanulmányi előmenetel rövid értékelése,
  • előző félévi szakkollégiumi munka ismertetése: tanulmányi munka (kurzusteljesítés), közösségi feladatvállalás, részvétel a lelki programokon, stb. …,
  • következő félévre vonatkozó feladatvállalások,
  • mellékletként (jpg, vagy pdf) csatolva az utolsó félév tantárgy-teljesítési lapja (Neptun).

Kérjük, hogy a felsoroltakon túl minden olyan lényeges körülményt írjanak le a beszámolóban, amely megítélésük szerint jelentkezésük elbírálását segítheti!

A beszámoló terjedelme 1 és 2 A/4-es oldal közé essen, 12-es betűmérettel!

Szóbeli meghallgatás

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2018. június 4. és 26. 9 és 12 óra között.
A június 4-i időpontra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik addig végeznek a vizsgáikkal.

A szóbeli meghallgatáson – külön értesítés nélkül – kötelező megjelenni minden jelentkezést beadott hallgatónak.
Időpontot választani és feliratkozni az igazgatói hirdetőtáblán lehet.

A belső felvételi eredményéről a jelentkezőket 2018. július 2-ig értesítjük.

Azon szakkollégisták, akik nem adják be felvételi kérelmüket, a Tagsági Szerződés értelmében
2018. június 29-ig kötelesek kiköltözni a kollégiumból.