Szakkollégiumi tagság megújítása a II. félévre

2019 December 6 (Friday)

Tisztelt Hallgatók!

Intézményünk Felvételi Szabályzatát figyelembe véve a szakkollégiumi tagság meghosszabbításáról belső felvételi eljárásban határozunk, melynek rendje, és határidői a következők:

Jelentkezési határidő, beszámoló

Azon hallgatók, akik szeretnék meghosszabbítani tagságukat, 2020. január 17-ig adhatják be beszámolójukat az I. félévben végzett tanulmányi munkájukról, szakkollégiumi tevékenységükről. A beszámoló beadása jelenti egyben a jelentkezést a II. félévre.

A beszámolót elektronikus úton, az sztlkk(kukac)sztlkk.hu email-címre kérjük elküldeni .doc, .docx, vagy .pdf formátumban). A tárgy mező tartalma: „jelentkezés #Név” legyen!
A beszámoló (így egyben a jelentkezés) akkor tekinthető beérkezettnek, ha arra a megerősítő válasz-emailt megkapják.

Kötelező tartalmi elemei a következők:

 

  • név, születési hely, idő, állandó lakcím, és az esetleges változások az egyéb személyi adatokban,
  • szakkollégiumi tagság kezdete, tanulmányok befejezésének várható időpontja,
  • egyetemi kar, szak, teljesített aktív félévek száma, utolsó két félévben szerzett kreditpontok száma,
  • egyetemi tanulmányi előmenetel rövid értékelése,
  • előző félévi szakkollégiumi munka ismertetése: tanulmányi munka (kurzusteljesítés), közösségi feladatvállalás, részvétel a lelki programokon…,
  • következő félévre vonatkozó feladatvállalások,
  • mellékletként (jpg, vagy pdf) csatolva az utolsó félév tantárgy-teljesítési lapja (Neptun).

 

Kérjük, hogy a felsoroltakon túl minden olyan lényeges körülményt írjanak le a beszámolóban, amely megítélésük szerint jelentkezésük elbírálását segítheti!
A beszámoló terjedelme 1 és 2 A/4-es oldal közé essen, 12-es betűmérettel!

Szóbeli meghallgatás

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2020. január 24. és 28., 9 és 13 óra között.

A szóbeli meghallgatáson – külön értesítés nélkül – kötelező megjelenni azoknak a hallgatóknak, akik első félévüket töltötték a szakkollégiumban.
Kötelező megjelenni továbbá azon felsőbb éves hallgatóknak, akiknek meghallgatását a Szakkollégiumi Tanács indokoltnak tartja. Őket email-ben értesítjük.

A belső felvételi eredményéről a jelentkezőket 2020. január 29-ig értesítjük.

Azon szakkollégisták, akik nem adják be felvételi kérelmüket, a Tagsági Szerződés értelmében
2020. január 31-ig, akiknek felvételi kérelmét a Szakkollégiumi Tanács elutasítja, 2020. február 15-ig kötelesek kiköltözni a kollégiumból.


Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /opt/share/www/s/sztlaszlo.hu/public_html/bbclone/var/access.php on line 1990